I Lappland återfinns en lång rad sjöar, älvar och vandringsleder. I denna artikel tar vi en närmare titt på tre av de mest ikoniska älvarna. Men innan dess tar vi reda på vad en älv är.

 

Vad är en älv?

En älv kan likställas vid ett stort vattendrag som mynnar ut i en avrinningsområde på minst 100 kvadratkilometer, menar Sveriges Radio. Definitionen av en älv skiljer sig dock från land till land, men den ovanstående beskrivningen anser vi vara synnerligen träffsäker.

 

Lule älv

Lule älv, eller Luleälven, återfinns i Norra Lappland. Älven är strax över 46 mil lång, och mynnar ut i ett avrinningsområde om cirka 25.000 kvadratkilometer.

Älven har byggts ut vid ett flertal tillfällen då möjligheten för vattenkraftsutvinning är god. Detta då vattenföringen är hög, samt då marken vid sjöarna passar utmärkt som regleringsmagasin.

 

Ume älv

Ume älv, eller Umeälven, är 47 mil lång, och mynnar ut i ett avvattningsområde motsvarande 29.300 kvadratkilometer. Storuman är den största sjön i Ume Älv, men Ume älv rinner även igenom Geavhta, Ajaure och Gardiken.

Älvens namn ska härstamma från den norrländska dialektens ”uma”, som innebär skrika, tjuta eller gny. Ume älv kan därför betraktas som ”den tjutande älven”.

Sist men inte minst producerar Ume älv vattenkraft, precis som många andra Lapplands-älvar.

 

Torne älv

Torne älv är en av Sveriges nationalälvar. Den är 52 mil lång, och därmed Lapplands näst största älv, räknat till medelvattenföringen. Älven bestämmer dessutom gränsen mellan Sverige och Finland under 19 mil, från Kengis till norr om Torneå.

Torne älv är även en populär turistattraktion då tillgången till fisk är stor, och det har lett till att ett flertal fiskare ser älven som ett perfekt resmål.

 

Sammanfattning

En älv är ett stort vattendrag som mynnar ut i ett ännu större avrinningsområde. Lappland innehåller många älvar. Förutom de som redan nämnts återfinns även Kalix älv, Ångermanälven, Vindelälven, Lögde älv, Öre älv, Pite älv samt Skellefte älv i Lappland.