Tack vare Luleälven återfinns många stora och effektiva kraftverk i Lappland. Lule Älv är över 46 mil lång och har ett avrinningsområde på över 25 000 km2, vilket innebär att alla vattenkraftverk i Lappland kan drivas på ett lyckosamt sätt.

Dessa sju vattenkraftverk är mest effektiva i Lappland:

  1. Harsprånget: Beläget näta Porjus, och producerar 2 131 GWh årligen.
  2. Messaure kraftverk: Beläget nära Jokkmokk, och producerar 1 827 GWh årligen.
  3. Porsi kraftverk: Beläget öster om orten Vuollerim, och producerar 1 145 GWh årligen.
  4. Laxede kraftverk: Beläget nära Edefors, och producerar 885 GWh årligen.
  5. Seitvare kraftverk: Ägs av Vattenfall, och producerar 787 GWh årligen.
  6. Akkats kraftverk: Beläget norr om Jokkmokk, och producerar 565 GWh årligen.
  7. Bodens vattenkraftverk: Beläget i anslutning till Boden, och producerar 455 GWh årligen.

Nedan berättar vi mer om kraftverken i större detalj.

 

1. Harsprånget

Harsprånget är ett vattenkraftverk som producerar cirka 2 TWh årligen, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av Sveriges samlade elproduktion. Harsprånget har fått sitt namn efter det höga vattenfall som tidigare var beläget i Porjus, som numera är ersatt av kraftverket.

Detta vattenkraftverk har totalt fem francisturbiner varav den starkaste har en maxeffekt på 475 MW, och likt många andra kraftverk Lappland ägs även Harsprånget av Vattenfall.

 

2. Messaure kraftverk

Messaure vattenkraftsanläggning är belägen fem mil öster om Jokkmokk, och invigdes av Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander år 1963. Maxeffekten gällande elproduktionen förbättrades dessutom under 80-talet i samband med att Kaltisbäcken leddes om.

I dagsläget arbetar två stycken francisturbiner med att framställa cirka 1,8 TWh per år. Det innebär att Messaure är Lapplands näst största vattenkraftverk.

 

Läs mer: Lär dig mer om kända personer från Lappland.

 

3. Porsi kraftverk

Porsi kraftstation är belägen strax öster om den lappländska orten Vuollerim. Det invigdes år 1962, men har moderniserats i två omgångar; det vill säga år 1987 samt 2001. Sammanlagt arbetar 2 kaplanturbiner och 1 propellerturbin med att framställa cirka 1,1 TWh årligen.

 

4. Laxede kraftverk

Vattenfall beskriver Laxede kraftverk som ett modernt vattenkraftverk som tack vare den renovering som nyligen utfördes ska klara av att producera rikligt med elektricitet i minst 40 år till. I anläggningen producerar sammanlagt tre kaplanturbiner cirka 0,9 TWh årligen.

Som en konsekvens av kraftverksbygget försvann dock Edeforsen, vilket innebar att fiskeplatsen Edefors laxfiske tillintetgjordes. Allt fiske i forsen har nu upphört, men det finns dock fler bra fiskeplatser i Lappland.

 

5. Seitvare kraftverk

Seitvare är ett stort kraftverk i nordvästra Lappland vars turbin producerar cirka 0,8 TWh elektricitet årligen. År 1987 inträffade en incident i kraftverket i samband med att turbinen skulle testas, vilken gav upphov till en vattensvallning som innebar att maskinsalen nästan totalförstördes.

Läs mer: På Elektriker.se kan du hitta elektriker i Lappland

Seitvare har renoverats sedan dess, men många svenska vattenkraftverk byggs numera på ett säkrare sätt tack vare de lärdomar som drogs av incidenten.

 

6. Akkats kraftverk

Akkats kraftstation invigdes år 1973 och är beläget strax norr om Jokkmokk. Vindkraftverket klarar av att producera cirka 0,6 TWh elektricitet årligen, tack vare två kaplanturbiner med en effekt på 150 MW vardera. En ombyggnation som genomfördes år 2016 som förbättrade maxkapaciteten till dagens nivåer.

 

7. Bodens kraftverk

Bodens vattenkraftverk invigdes år 1972, och dess två kaplanturbiner klarar av att producera cirka 0,5 TWh årligen. Varje turbin har en maxeffekt på 78 MW, och ägaren Vattenfall påpekar att dammen förstärkts för att kunna hantera extrema vattenflöden som bara inträffar en gång på 10 000 år.

 

Vindkraftverk i Lappland

Utöver vattenkraft är även vindkraftsframställning vanligt förekommande i Lappland. År 2016 rapporterade MyNewsDesk att Lapplands Elnäts moderbolag ONE Nordic ämnade anlägga en ny vindkraftpark i Lehitova med kapacitet nog att producera 0,5 TWh per år.

Lehitova vindpark är nu färdigbyggd och i skrivande stund återfinns 41 vindkraftverk i anläggningen med en totalhöjd på maximalt 184 meter.