Jämförelse Av Solceller i Lappland – Luleå, Piteå, Skellefteå & Boden

I Lappland och särskilt norra Sverige är det fortfarande många kommuner som inte har upptäckt den fulla potentialen med solceller och solenergi. Flera potentiella investerare är skeptiska på grund av klimatet i form av få soltimmar och snö. Därför tittar nu flera kommuner i Lappland på lösningar för att vända trenden. I denna artikel jämför vi flera olika städer och kommuner i Lappland hur de står sig gentemot varandra när det kommer till solceller och solenergi. Du kan bland annat läsa om:

  • Statistik för fyra kommuner i Lappland gällande nätanslutna anläggningar
  • Hur kommunerna placeras 2023, jämfört med tidigare år 2022. 
  • Vilka städer/kommuner som har bäst respektive sämst förutsättningar för solenergi
  • Vad vi kan förvänta oss av solpaneler och solenergi i Lappland för 2024
  • Summering av jämförelsen mellan kommuner och solceller i Lappland
  • Vanliga frågor kring solpaneler i Lappland

Statistik för solceller i fyra olika städer – Piteå – Luleå – Skellefteå och Boden.

Statistik och jämförelse tagen från webbsajten HemSol.se för Lapplands fyra största städer. Piteå, Luleå, Skellefteå och Boden. 

Statistik för solceller i Piteå

Piteå är faktiskt en av de kommuner som ligger i framkant inom solenergi tack vare sitt projekt ”Arctic Solar – Solel i norra Sverige”. Kommunen Piteå vill öka intresset för solenergi och få fler att investera, särskilt lokala företagare. 

Enligt statistiken hade Piteå 245 W/hus i installerad solenergi år 2023. År 2022 låg samma siffra på 143 W/hus och år 2021 på 79 W/hus. Det vill säga att den senaste ökningen var över 70%, och att ökningen mellan 2021 och 2022 är 81%. Ökningen kan bero delvis på gröna bidraget för solceller men även på grund av regionen och kommunen Piteås olika solenergisalternativ. 

Statistik för solceller i Luleå

Luleås intresse för solceller och solenergi är något mindre. Det är dock inte konstigt med deras geografiska säte. Kommunen Luleå har i jämförelse med Piteå inte satsat lika mycket på detta. Detta kan bero på antal soltimmar Luleå har, men även andra energitillgångar. Dock ökar solenergi och solcellsanvändandet ordentligt i Luleå med. 

Under 2023 snittade Luleå 220 W/hus solenergi genom installerade solceller. Det är en stor ökning från 2022 där samma siffra låg på 119 W/ hus, vilket är ca 85%.  Det är en ännu större ökning när man kollar på 2021 där siffran låg på 77 W/hus, och hade en procentuell ökning på endast cirka 55%. 

Statistik för solceller i Skellefteå

Skellefteå ligger verkligen i framkant när man tittar på de lappländska kommunerna. Under 2023 hade de en siffra på 292 W/hus i installerad solenergi. Om man går tillbaka ett år och tittar på 2022 så låg den siffran på 179 W/hus, vilket är en procentuell ökning på 63%. Till skillnad från de andra kommunerna vi nämnt låg Skellefteå även högt 2021 då de hade en siffra på 133 W/hus. Men hade enbart en ökning på ca 35%. De låga procenttalen beror på att Skellefteå har varit tidigare ut med solenergi och redan byggt upp en bas per W/hus. 

Statistik för solceller i Boden

Boden är en av de kommuner som är minst utvecklad av de fyra jämförda kommunerna i Lappland. År 2023 hade kommunen den lägsta statistiken på vår lista med 157 W/hus i installerad solenergi. År 2022 låg den statistik på 82 W/hus,vilket är den största procentuella ökningen på hela 90%. Under 2021 endast på 46 W/hus. Året innan (2021 till 2022) ökade solcellsanläggningarna per w/hus med närmare 80%. Vilket innebär att Boden är den snabbast växande i jämförelsen (rent procentuellt). 

Vilka städer har bäst respektive sämst förutsättningar för solpaneler?

Av den statistik som finns tillgänglig syns tydliga skillnader för förutsättningar för solenergi mellan de olika kommunerna i Lappland. Skellefteå får ses som en vinnare då de var tidigt ute med att uppmuntra sina invånare att installera solpaneler. Statistiken för solceller i Skellefteå talar sitt tydliga språk. Ser man till hela Sverige är Skellefteå dock bara rankad på 269:e plats. 

Enligt statistiken är Boden den kommun som är “förloraren” när det kommer till solceller och solenergi. Vilket är märkligt då själva kommunen Boden är positiv och uppmanar villaägare och företag att investera i solceller. Förhoppningsvis klättrar de i jämförelsen till nästa år om dessa uppmaningar träder i kraft. 

Vad kan vi förvänta oss inför resultatet 2024?

Enligt flera lokaltidningar i Lappland ska regionen och kommunerna fortsätta satsa på solceller och solenergi under 2024. Förväntningarna i regionen är att fler privatpersoner ska installera solceller på sina hus, villor eller sin mark. Läs mer om olika stöd och bidrag som är möjliga att ta del av i Lappland. 

Summering av jämförelsen mellan solceller i Lappland

Även om det blir allt vanligare med solceller i Lappland ligger de flesta kommuner långt efter övriga Sverige i solcellsinstallationer. Den största anledningen till färre privatinstallerade solcellsanläggningar jämfört med resten av Sverige, är antalet soltimmar och återbetalningstid. I Lappland krävs det oftast en dyrare form av solpaneler som klarar av snö. Vilket påverkar återbetalningstiden ytterligare. 

Vanliga frågor och svar kring solpaneler i Lappland

Hur populärt är solceller i Lappland?

Det är mindre populärt med solceller i Lappland jämfört med resten av Sverige. Exempelvis i städerna Piteå och Luleå i Lappland år 2021 hade 1 av 130 småhus installerade solceller. Snittet i Sverige är ett hus av 21, det vill säga 1 av 21 hus. 

Hur uppmuntrar Lappland invånare att investera i solceller?

Flera kommuner i Lappland uppmuntrar invånare att investera i solceller genom att bevilja grönt avdrag (skattereduktion). Ett annat exempel som uppmuntrar är att i Piteå kommun lägger de stor tyngd på att marknadsföra projektet ”Arctic Solar – Solel i norra Sverige”. 

Vilken är Lapplands största solpark?

Storuman solpark är den största solparken i Lappland. Storuman består av över 2300 solpaneler och har en kombinerad effekt över 1000 kW. Solparken har kapacitet att försörja 400 medelstora villor helt genom solenergi.