I Lappland återfinns omkring 400 sjöar och många vackra älvar. I den här artikeln tar vi en snabbare titt på några av de mest ikoniska Lapplands-sjöarna.

 

Storuman

Storuman ingår i Umeälvens avrinningsområde. Samma sjö är 148 meter djup, har en yta motsvarande 171 kvadratkilometer, och finns belägen 351 meter över havet.

 

Hornavan

Hornavan är 221 meter djup, och därmed Sveriges djupaste insjö. Sjön är även en del av Skellefteälven, och reglerad för elproduktionsändamål (vattenkraft).

 

Stora Lulevatten

Stora Lulevatten är en dämd sjö, som regleras av elproduktionsbolaget Vattenfall. Mer specifikt däms sjön upp av Porjus kraftverk, som byggdes år 1910.

 

Storavan

Storavan är 21 meter djup, 183 kvadratkilometer stor och finns belägen 419 meter över havet. Sjön är ett avrinningsområde för Skellefteälven, och därför kraftigt reglerad, då den fungerar som ett vattenkraftsmagasin.

 

Torneträsk

Torneträsk är Sveriges sjätte största sjö, Sveriges näst djupaste sjö samt Skandinaviens största fjällsjö. Sjön återfinns i en glaciär, är 7 mil lång och har ett maxdjup på 168 meter.

Under december fram till juni är sjön normalt sett isbelagd. Skotertrafik är fullt tillåten på sjön, och just därför är isfiske synnerligen populärt.

 

Uddjaure

Uddjaure är en 420 kvadratkilometer stor sjö som återfinns i Arvidsjaurs kommun. Sjön ingår i ett avrinningsområde, och är därför reglerad, då den fungerar som ett vattenmagasin.

 

Virihávrre

Virihávrre är med sitt maxdjup på 138 meter Sveriges femte djupaste sjö. Sjön är dessutom oreglerad, trots att den är en del av Luleälvens avrinningsområde.

Det lite säregna namnet är en sammansättning av de lulesamiska uttrycken ”vijres”, som betyder vidsträckt, och ”jávrre”, som betyder sjö.

 

Malgomaj

Malgomaj är 111 meter djup, och har en yta motsvarande 103 kvadratkilometer. Sjön ingår i ett delavrinningsområde, som mestadels består av skog.